Bestyrelsen

Personlig og telefonisk henvendelse
19.00 – 19.30 tirsdage i lige uger på kontoret
fra første gang d 28 Maj 2013 (tidligere var det i ulige uger):
Grækenlandsvej 2, st. th
2300 København S
Tlf: 32 84 24 42
Kontakt via e-mail
Det er vigtigt, at du oplyser dit navn og din adresse, samt giver dig tid til at beskrive baggrunden for din henvendelse grundigt.
Normalt besvares e-mail de dage kontoret har åbent.

Kontakt via brev
Du kan desuden kontakte bestyrelsen ved at ligge et brev i kontorets postkasse eller sende det pr. post  til adressen:

A/B Brahes Hus
Att.: Bestyrelsen
Grækenlandsvej 2, st. th
2300 København S