Særligt udvalg

Det særlige udvalg træffer afgørelser i sager om eksklusion og består af:

  • Allan Kristensen
  • Kirsten Kaufmann
  • Keld Munk Jakobsen
  • Susan Hansen
  • Sif FritZen