Matrikelnummere / Energimærkning

Nedenfor findes listen over matrikelnumrene på alle AB Brahes Hus’ ejendomme.

Maktrikel: 3422
Grækenlandsvej 2
Højdevej 26
Højdevej 28
Energimærkning 3422

Maktrikel: 3423
Grækenlandsvej 4
Lombardigade 27
Energimærkning 3423

Maktrikel: 3424
Lombardigade 23
Lombardigade 25
Energimærkning 3424

Maktrikel: 3425
Lombardigade 28
Grækenlandsvej 6
Energimærkning 3425

Maktrikel: 3426
Lombardigade 24
Lombardigade 26
Energimærkning 3426

Maktrikel: 3427
Lombardigade 20
Lombardigade 22
Energimærkning 3427

Maktrikel: 3428
Lombardigade 16
Lombardigade 18
Energimærkning 3428

Maktrikel: 3429
Lombardigade 14
Keplersgade 15
Energimærkning 3429