Vedligeholdelsesplan

Nedenfor ses, hvornår de seneste renoveringsprojekter er gennemført samt bestyrelsen vurdering af, hvornår fremtidige vedligholdelsesprojekter bør gennemføres. Det understreges at vurderingen udelukkende bygger på et estimat og løbende kan revideres.

Seneste renoveringer

  • 1980 Tag
  • 1990 Vinduer
  • 2002 Facader
  • 2012/13 Nyt Tag
  • 2018/19 Altaner