Nyheder

Opdateret 21-03-2018

Nyt faneblad tilføjet i hoved meny: Fremleje

 

 

Altaner:

Status den 15.01.2019.
Kommunen har fremsendt Byggetilladelsen på vore altaner.

 

 

.