Nyheder

Opdateret 21-03-2018

Nyt faneblad tilføjet i hoved meny: Fremleje

 

 

Altaner:

Generel information den 27.09.2019
Generel information

Status den 03.09.2019.
Foreløbig tidsplan fra Balco

Status den 01.07.2019.
Altan projektet forventes at starte i uge 36 +/- 1 uge.
De første 14 dage vil gå med at oprette selve byggepladsen, de vil starte i midten af gården med 2 lifte ved hhv. Lombardigade 20 og 22, herefter arbejder de sig i hver sin retning ud imod hhv. Keplersgade 15 og Grækenlandsvej 6.
Det er ikke længere muligt at kommed med ønsker vedrørende ændringer til dørplaceringer etc.

 

 

.