Nyheder

Opdateret 21-03-2018

Nyt faneblad tilføjet i hoved meny: Fremleje

 

 

Altaner:

Status den 01.12.2018.
Afventer stadig byggetilladelse

Ansøgning vedrørende byggetilladelse ligger hos kommunen.
Altanplacering ligger nu fast. Det forventes at der indkaldes til et infomøde først i det nye år (2019)

 

.