Venteliste

Der er ingen venteliste i AB Braheshus.

Info vedrørende salg og køb af lejligheder

Salgsprisen afhænger af de andele, som den enkelte lejlighed har. Andelene er normalt afhængige af lejlighedens størrelse, men der er flere lejligheder af samme størrelse, som har forskellige andele.

Den enkelte lejligheds andele ganges med den aktuelle værdi, som er afhængig af Brahes Hus’ ejendomsvurdering. Tallet findes bagerst i foreningens regnskab.

Ved salg skal lejligheden vurderes. Til vurdering bruges et autoriseret vurderingsfirma.

Til prisen lægges forbedringer og fratrækkes mangler på basis af en vurderingsrapport, som udarbejdes, før lejlighedens salg gennemføres.

Salget/købet skal godkendes af foreningens bestyrelse.

Se mere information om køb og salg på Adminstration Danmarks hjemmeside(kræver login).